Wacht niet op de volgende calamiteit

Bij complexe problemen in de jeugdzorg zijn bijna altijd meer organisaties betrokken. Die werken doorgaans vanuit een eigen kader welke hulp er nodig is. Dat vraagt afstemming, wat meestal tijd kost. Zo komt hulp traag op gang met soms ongelukken als gevolg.
Learning Together is dan een goede manier om samenwerking te bevorderen en om te leren om ongelukken in de toekomst te voorkomen, zowel wanneer al een ongeluk heeft plaatsgevonden, als wanneer dat nog niet is gebeurd. De kracht van Learning Together zit in de ‘multi level’ aanpak. Zowel betrokken hulpverleners als betrokken managers analyseren een casus in eigen groepsverband en brengen hun bevindingen daarna bij elkaar.
Zo ontwikkelen we kennis om betere hulp te bieden en ongelukken te voorkomen.

Klik hier voor jaarbericht 2022/2023

200604 VP3

Spijbelen is vaak een ketenvraagstuk. Doe een review in één dag.

Stichting Gedragswerk (www.gedragswerk.nl) organiseert activiteiten om thuiszittende leerlingen opnieuw naar school te laten gaan. Het niet naar school gaan heeft veel impact op de betreffende kinderen. De redenen waarom een kind niet meer naar school kan, zijn heel divers en gevarieerd: hoogbegaafdheid, maar ook leerbeperkingen en gedragsproblemen kunnen de oorzaak zijn, naast complexe thuissituaties met multiproblem gezinnen.

Lees hier meer.

200604 VP2

Mits goed afgesproken wordt een leerreview niet geblokkeerd door de AVG.

Uit de praktijk weet Learning Together dat sectorbreed leren vaak stuit op privacy-visie. Instellingen menen regelmatig dat het niet toegestaan is om voor een leerreview cliëntgegevens te delen. Soms is dat terecht, maar soms kun je je ook afvragen of dat geen makkelijke reden is om van deelname aan een leerreview af te zien. 

Klik hier voor de uitleg.

200604 VP1Geef de bestaande kennisinfrastructuren en gemeenten een grotere rol bij leren van calamiteiten. 

In juni 2019 brachten het Nivel en de Erasmusuniversiteit het rapport 'Sectorbreed leren van calamiteiten in de jeugdhulpverlening' uit . Vanuit Learning Together zat M. van Brandenburg in de begeleidings- commissie.

Klik hier voor de samenvatting van het rapport.
Klik hier voor het volledige rapport.