Artikelindex

Organisatie

Learning Together is een stichting met een corporatieve grondslag. Learning Together streeft er naar om op kwalitatief hoog niveau van calamiteiten/incidenten te leren. Daarom wil Learning Together de drempel voor leerreviews zo laag mogelijk maken. Daarom vraagt Learning Together aan instellingen en instanties om zich bij aan te sluiten bij het collectief van lerende organisaties.

De uitvoering van de werkzaamheden gebeurd analoog aan de methodiek van Learning Together in Engeland door een tiental reviewbegeleiders, ondersteund door twee supervisoren en projectleider Jos Coenen. Deze treedt ook op als ‘verkenner’ voor instellingen, die overwegen om een leerreview te houden, en houdt presentaties over Learning Together.
Het bestuur wordt gevormd door A. van Zon (voorzitter), A. Rotering, M. van der Vlies en C. Dresen (secretaris). Zij worden ondersteund door O. Milders (administratie en website).