Artikelindex

Onderzoeksraad voor Veiligheid

“Over fysieke veiligheid van kinderen, Themastudie: themastudie naar voorvallen van kindermishandeling met (bijna) fatale afloop”, Onderzoeksraad voor Veiligheid, januari 2011.
Aanbeveling Onderzoeksraad voor Veiligheid, op basis van analyse van 27 zaken met fatale of bijna fatale afloop: “Zorg voor het leren van voorvallen en incidenten. Gebruik het leren om scherper duidelijk te maken in welke gevallen er sprake is van een bedreiging van de fysieke veiligheid van een kind en welke onderzoeksactiviteiten en veiligheidsmaatregelen daarbij passend zijn”.

Engeland

Fish, S., Munro, E., Bairstow, S., “Learning together to safeguard children: developing a multi-agency systems approach for case reviews”, SCIE, SCIEguide 24, 2009.
Zie verder: www.scie.org.uk/children/learningtogether 

Fish, S.: Presentatie over ontwikkelingen bij Learning Together Engeland, Rotterdam, 5-11-2015.

Het gedachtegoed van Learning Together in ‘a nutshell’:

  • A tried and tested methodology
  • A pool of accredited reviewers
  • A system of clinical supervision
  • A bank of systemic findings
  • A professional development network
  • A training and mentoring scheme capacity building