200604 VP3

Spijbelen is vaak een ketenvraagstuk. Doe een review in één dag.

Stichting Gedragswerk (www.gedragswerk.nl) organiseert activiteiten om thuiszittende leerlingen opnieuw naar school te laten gaan. Het niet naar school gaan heeft veel impact op de betreffende kinderen. De redenen waarom een kind niet meer naar school kan, zijn heel divers en gevarieerd: hoogbegaafdheid, maar ook leerbeperkingen en gedragsproblemen kunnen de oorzaak zijn, naast complexe thuissituaties met multiproblem gezinnen.

Lees hier meer.