• Visie

    Incidenten ontstaan vaak door een samenloop van omstandigheden en niet zozeer als het gevolg van één enkele fout van één persoon. Gelukkig kunnen veel incidenten bijgestuurd worden. Maar soms zijn er ernstige, onomkeerbare gevolgen.

  • Achtergrond

    Een verbreding van de onderzochte incidenten van jeugd en gezinnen naar ouderen en naar het hele sociale domein. Een verbreding van standaard reviews naar reviews op maat (qua omvang en verdieping). Daarbij wel de methodiek scherp in de gaten houdend. Uitbreiding naar reviews van situaties, waarin geen incident heeft plaatsgevonden. Veel aandacht voor een goede balans tussen het leerdoel van een review en de maatschappelijke wens tot accountability voor veiligheid, die altijd een grote rol speelt bij incidenten.

  • Nog iets

    Werkwijze

    De kern van Learning Together zijn de leerreviews. Pieter Veen schrijft daarover in zijn onderzoek: “Het perspectief waarmee een casus wordt onderzocht is dat hulp en bescherming de uitkomst zijn van samenwerking van mensen in een systeem van organisatorische afspraken, wetten en regels, tradities, gebruiken, reflexen en instrumenten.

Calamiteiten met kinderen zijn vaak niet het gevolg van één enkele fout van één persoon. Maar van een samenloop van omstandigheden, waarbij meestal meer partijen betrokken zijn. Door de samenloop en de onderliggende patronen te onderzoeken, ontstaat kennis over het ontstaan van calamiteiten en wordt de kans op incidenten verkleind. Zo’n onderzoek moet dan wel planmatig gebeuren, zoals met ‘Learning Together’, een in Engeland beproefde methode die ook in Nederland effectief blijkt te zijn (Vrije Universiteit,  2015).  Learning Together is ‘samen leren’, een collectief van lerende organisaties met een zo laag mogelijke drempel. Meer weten of aansluiten? Klik hier.