Gesprekken met Jeugdinspecties en Onderzoekraad voor de Veiligheid

In november 2016 hebben de mensen van Learning Together de positieve ontwikkelingen rond leerreviews besproken met de Jeugdinspecties en de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. In die gesprekken zijn drie belangrijke voorwaarden voor leerreviews aan de orde geweest:

  1. Voor een leerreview is tijd nodig.
  2. Belemmeringen door privacyregels moeten zoveel mogelijk voorkomen worden.
  3. Er is een reëel bekostigingsmodel nodig.

Alvorens daar dieper op in te gaan een korte samenvatting van de stand van zaken.

Zoals bekend is Learning Together afkomstig uit Engeland. Het onderscheidt zich van andere methodes door specifieke aandacht voor calamiteiten, waarbij meer instellingen betrokken zijn (ketenvisie).
Learning Together Nederland is een stichting op coöperatieve basis. Met aangesloten instellingen als ‘leden’ streeft Learning Together na om leren van calamiteiten de gangbare praktijk bij instellingen te laten worden en om leergericht kijken hoger op de maatschappelijk en politieke agenda te krijgen.

Drie jaar na de introductie in Nederland is sprake van groeiende belangstelling:

  • Er is een toenemende vraag naar Learning Together reviews.
  • De instellingen, die opgeleide reviewers hebben, ervaren intern de toegevoegde waarde daarvan.
  • De Inspectie voor Jeugdzorg neemt steeds vaker in bepaalde situaties in overweging om een leerreview te vragen.
  • De Onderzoeksraad voor Veiligheid wil bij calamiteiten in de keten zoveel mogelijk belemmeringen voor leerreviews wegnemen.
  • Learning Together Nederland en Engeland willen samen aan de slag met algemene standaarden voor leerreviews (zie elders op deze website).

Kijk hier voor de voorwaarden